Skinnemoens Kennel


 

 
Meny
SISTE NYTT


SISTE
 Hera har fått valper
¤¤¤¤ 
 Nye championer
¤¤¤¤
Jaktprøver
 ¤¤¤¤
 
Jaktprøver
4. mars 2020
 


HUNDER FRA SKINNEMOENS KENNEL

 
Bildet: Skinnemoens AYA
 
            
 
 
 
 
 RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2019
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
 
 
Skinnemoens Snus - Eier: Aslak Gilde
Fikk 1.pr. i Aust-Agder
Snus ble dermed NJ(L)CH
 
 ¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Vega - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 2-dags i Telemark 
Vega ble dermed NJ(L)CH NJ(B)CH NUCH
 
¤¤¤¤¤ 
 
 
 Skinnemoens Snus - Eier: Aslak Gilde
Fikk 1.pr. på 2-dags i Aust-Agder 
 
¤¤¤¤¤ 
 
 
Skinnemoens Cora - Eier: Kristian Hestvåg
Fikk 1.pr. i Vest-Agder 
 
 ¤¤¤¤¤
 
 Skinnemoens Vega - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. i Vest-Agder 
 
¤¤¤¤¤ 
 
 
Skinnemoens Vega - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤ 
 
 
Skinnemoens Kubikk - Eier: Sigbjørn Jenssen
Fikk 1.pr. i Nord-Trøndelag
 
¤¤¤¤¤ 
 
Skinnemoens Snus - Eier: Aslak Gilde
Fikk 1.pr. i Telemark 
 
¤¤¤¤¤ 
 
Skinnemoens Kubikk - Eier: Sigbjørn Jenssen
Fikk 1.pr. i Nord-Trøndelag
 
¤¤¤¤¤ 
 
 Skinnemoens Diana - Eier: Håkon Fjeset
Fikk 1.pr. i Vestsvenska 
Diana ble dermed SE (B) CH
 
 
¤¤¤¤¤ 
 
 
Skinnemoens Varga - Eier:Kjetil Sæter 
Fikk 1.pr. i Østerdalen 
 
¤¤¤¤¤ 
 
 
 
RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2018
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
 
Skinnemoens Diana - Eier: Håkon Fjeset
Fikk 1.pr. på 2-dags i Nord-Trøndelag 
 
¤¤¤¤¤
 
 
Skinnemoens Vega - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. i Gudbrandsdalen 
Vega blir dermed NJ(B)CH 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Diana - Eier Håkon Fjeset 
Fikk 1.pr. i Nord-Trøndelag 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Diana - Eier: Håkon Fjeset
Fikk 1.pr. i Sør-Trøndelag 
 
¤¤¤¤¤
 
 
 Skinnemoens Vega - Eier: Leif Eidal
 Er innstilt til 1.pr. på 2-dags i Sør-Trøndelag
 
¤¤¤¤¤
 
 
Skinnemoens Vega - Eier: Leif Eidal
Fikk 1. pr. i Sør-Trøndelag 
 
 ¤¤¤¤¤
 
 
 RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2017
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Skinnemoens Azlan - Eier: Ante Pezo 
Fikk 1.pr. i Sydsvenska. 
 
  ¤¤¤¤¤
 
 Skinnemoens Tira - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 1-dags i Østerdalen
Tira ble dermed NJ(B)CH. 
 
 ¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Etna - Eier: Ole Erik Engset
Er innstilt til 1.pr. på 1-dags i Østerdalen
Etna blir dermed NJ(B)CH.  
 
 ¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Tira - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 2-dags i Østerdalen 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Etna - Eier: Ole Erik Engset
Fikk 1.pr. på 2-dags i Østerdalen
 
 ¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Tira - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. i Telemark 
 
¤¤¤¤¤
 
 
RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2016
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
  
 
Skinnemoens Vicki - Eier: Hans Erik Navestad
Fikk 1.pr. i Follo&Østfold  
 
¤¤¤¤¤
 
 Skinnemoens Fenris - Eier: Erik Hoel
Fikk 1.pr. i Oslo-området
 
¤¤¤¤¤
  
Skinnemoens Ari d.y. - Eier: William Toverød
Fikk 1.pr. i Follo og Østfold
 
 ¤¤¤¤¤
 
 Skinnemoens Miki - Eier: Arne Vidar Sommerstad
Fikk 1. pr. på 2-dags i Vestfold 
Miki ble dermed NJ(L)CH 
 
¤¤¤¤¤
   
Skinnemoens Miki - Eier: Arne Vidar Sommerstad
Fikk 1. pr. i Telemark 
 
¤¤¤¤¤
  
Skinnemoens Ari d.y. - Eier: William Toverød
Fikk 1. pr. i Follo og Østfold  
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Nala - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. i Vest-Svenska elghundklubben 
 
¤¤¤¤¤
 
 Skinnemoens Aska - Eier: Bjørn Alhstedt
 Fikk 1. pr. i Syd-Svenska elghundklubben 
 
¤¤¤¤¤
 
 Skinnemoens Hera - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. i Syd-Svenska elghundklubben 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Hera - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. i Telemark 
 
 ¤¤¤¤¤
 
 Skinnemoens Etna - Eier: Ole Erik Engset
 Fikk 1.pr. i Østerdalen
 
 ¤¤¤¤¤
  
Skinnemoens Hera - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 2-dags sep prøve i Nord-Trøndelag
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens
Hera - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. i Sør-Trøndelag
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Hera - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. i Sør-Trøndelag
 
 
 
RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2015
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
 
Skinnemoens Inka - Eier: Ole Lagerholt
Fikk 1.pr.på 1-dags sep i Follo og Østfold
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Aska - Eier: Bjørn Ahlstedt
Fikk 1.pr. på 1-dags sep i Syd Svenska.
Aska blir dermed SEUCH SEJ(B)CH 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Brom - Eier: Martin Bjerkerud
Fikk 1.pr. på 1-dags sep på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Nala - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 2-dagsprøve i Vest-Agder.
Nala blir dermed INT DK NUCH NJ(L)CH
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Sarek - Eier: Sverre og Roger Lileng
Fikk 1.pr. i Bergslagen
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Nala - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 1-dag sep i Sør-Trøndelag
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Sarek - Eier: Sverre og Roger Lileng
Fikk 1.pr. i Bergslagen
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Miki - Eier: Arne Vidar Sommerstad
Fikk 1.pr.1.-dags sep i Vestfold
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Inka - Eier: Ole Lagerholt
Fikk 1.pr. 1-dags sep i Follo og Østfold
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Zack - Eier: Tore Bergstrøm
Fikk 1.pr. i Västerbotten
Zack blir dermed SEJCH
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Jack - Eier: Knut Lindseth
Fikk 1.pr. på 2-dags samla i Telemark
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Zack - Eier: Tore Bergstrøm
Fikk 1.pr. i Västerbotten
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Zack - Eier: Tore Bergstrøm
Fikk 1.pr. i Västerbotten
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Mira - Eier: Jo og Martin Aunøien
Fikk 1.pr. på 1-dags sep. i Sør-Trøndelag
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Mia - Eier: Kolbjørn Thun
1. pr. 2-dags i NM
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Ero - Eier: Vegard Flågan
Fikk 1.pr. på 1-dags sep. i Telemark
 
¤¤¤¤¤
 
RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2014
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
 
Skinnemoens Aska - Eier: Bjørn Ahlstedt
Fikk 1.pr. på 1-dags sep i Syd Svenska. 
 
¤¤¤¤¤

Skinnemoens Aska - Eier: Bjørn Ahlstedt
Fikk 1.pr. på 1-dags sep i Syd Svenska. 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Nala - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 1-dags sep. i Vestfold.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Mezzo - Eier: Per Green
Fikk 1.pr. på 1-dags sep. i Bergslagen.
Mezzo ble dermed NUCH NJ(L)CH SJ(L)CH. 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Bianca - Eier: Steinar Oraug
Fikk 1.pr. på 1-dags sep. i Østfold
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Jack - Eier: Knut Lindseth
Fikk 1.pr. på 1-dags sep. i Telemark.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Nora - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 2-dags sep. i Vestfold.
Nora ble dermed NUCH NJ(L)CH.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnmoens Nora - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. sep prøve på Ringeriksprøva.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Ulrik - Eier: Stian Engen
Fikk 1.pr. sep prøve i Follo og Østfold.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens Jack - Eier: Knut Lindseth
Fikk 1.pr sep prøve i Vestfold.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens MIA - Eier: Kolbjørn Thun
Fikk 1.pr på 2-dags sep prøve i Nord-Trøndelag.

¤¤¤¤¤


RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2013
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
 
Skinnemoens NEMO - Eier: Thomas Oraug
 Fikk 1.pr. på 1-dags separat i Follo/Østfold.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens NEMO - Eier: Thomas Oraug
 Fikk 1.pr. på 1-dags separat i Follo/Østfold.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens NALA - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 1-dags separat i Vestfold.
 
¤¤¤¤¤

Skinnemoens MEZZO - Eier: Per Green
Fikk 1.pr. på 2-dags Buskerudprøva.
Mezzo ble dermed NUCH NJ(L)CH.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens NORA - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 1-dags separat i Vestfold.
Nora ble vinner av prøva med 93,5 poeng. 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens ASK - Eier: Kjell Arne Bårnes
Fikk 1.pr. 1-dags i Vestfold.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens MEZZO - Eier: Per Green
Fikk 1.pr. på Ringeriksprøva.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens TOYA - Eier: Roger Reinslo
Fikk 1.pr. på Ringeriksprøva.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens TOYA - Eier: Roger Reinslo
Fikk 1.pr. på 1-dags i Vestfold.
Toya ble dermed NJ(L)CH.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens VERONA - Eier: Sigbjørn Rua
Fikk 1.pr. på Ringeriksprøva.
Verona ble dermed NJ(L)CH.
Verona ble vinner av prøva med 89,5 poeng.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens MIA - Eier: Kolbjørn Thun
Fikk 1. pr. på 1-dags samla i Nord-Trøndelag.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens MIA - Eier: Kolbjørn Thun
Fikk 1.pr. på 1-dags i Nord-Trøndelag.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens NALA - Eier: Leif Eidal
Fikk 1.pr. på 1-dags i Follo/Østfold.
 
¤¤¤¤¤
 
RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2012
1. PREMIER
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens MEZZO - Eier: Per Green
Fikk 1.pr. på 1-dags i Follo/Østfold.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens VERONA - Eier: Sigbjørn Rua
Fikk til 1.pr. på 2-dags i Follo/Østfold.
 
¤¤¤¤¤

Skinnemoens STORM - Eiere: Gjermund og Nora Bønøgård
Fikk 1.pr. på 2-dags i Follo/Østfold
Storm ble dermed NJ(L)CH, 1 år og 9 mnd gammel.
 
¤¤¤¤¤
Skinnemoens TOYA - Eier: Roger Reinslo
Fikk 1.pr. på 2-dags i Follo/Østfold

¤¤¤¤¤

Skinnemoens LISE - Eier: Paul Rokstad
Fikk 1.pr. på 1-dags i Follo/Østfold.
 
¤¤¤¤¤

Skinnemoens STORM - Eiere: Gjermund og Nora Bønøgård
Fikk 1.pr. 1-dags i Follo/Østfold.
 
¤¤¤¤¤

Skinnemoens BURRE - Eier: Håvard Kaasa
Fikk 1.pr. 2-dags på Buskerudprøva.
Burre ble dermed NJ(L)CH.

¤¤¤¤¤

SERENA - Eiere: Leif Eidal og Martin Bjerkerud
Fikk 1.pr. 2-dags på Buskerudprøva.
Serena ble dermed NJ(L)CH.
 
¤¤¤¤¤

Skinnemoens TINA - Eier: Kristian Hestvåg
Fikk 1.pr. i Vest-Agder.
Tina fikk dermed tittelen INT N DKUCH NORDV-12.
 
¤¤¤¤¤
 

Skinnemoens TOYA - Eier: Roger Reinslo
Fikk 1.pr. på Ringeriksprøva 

¤¤¤¤¤


SERENA - Eiere: Leif Eidal og Martin Bjerkerud
Fikk 1.pr. på Ringeriksprøva

¤¤¤¤¤


Skinnemoens VERONA - Eier: Sigbjørn Rua
Fikk 1.pr. på Ringeriksprøva 
 
¤¤¤¤¤

Skinnemoens BROMLE - Eiere: Jørn Fjell og Hege Selås
Fikk 1. pr. og 9. plass NM i Nord- Trøndelag.

¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens NORA - Eier: Leif Eidal
Fikk 1. pr. på 1-dags i Hallingdal og Valdres.

¤¤¤¤¤


Skinnemoens MIRA - Eier: Arnt Sand
Fikk 1 pr. på 2-dags i Sør-Trøndelag. 

¤¤¤¤¤ 


Skinnemoens MIRA - Eier: Arnt Sand
Fikk 1. pr. på Orkdal-prøva.
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens MIRA - Eier: Arnt Sand
Fikk 1. pr. på Orkdal-prøva.
 
¤¤¤¤¤


RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2011
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
 
 
Skinnemoens STORM - Eiere: Gjermund og Nora Bønøgård 
Fikk 1.pr på jaktprøve i Oslo-området
10 mnd gammel 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BROMLE - Eiere: Hege Selås og Jørn Fjell
Fikk 1. pr på 1-dags i Aust-Agder
Bromle ble dermed NJ(L)CH
 
¤¤¤¤¤ 
Skinnemoens BURRE - Eier: Håvard Kaasa
Fikk 1.pr i Telemark
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BROMLE - Eiere: Hege Selås og Jørn Fjell
Fikk 1.pr på 2.dags i Aust-Agder
 
¤¤¤¤¤
 
SERENA NO41376/09 - Eiere: Martin Bjerkerud/Leif Eidal
Fikk til 1.pr på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens FRØYA - Eier: Jan Grønseth
Fikk 1.pr i Vestfold

¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BALDER - Eier: Brede Grøterud
Fikk 1. pr. på 2. dags i Oslo-området
Balder blir dermed NUCH NJ(L)CH
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens KATLA - Eier: Leif Eidal
Fikk 1. pr. på Ringeriksprøva 
 
¤¤¤¤¤ 
 
Skinnemoens KATLA - Eier: Leif Eidal
Fikk 1. pr. i Oslo-området
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens MIRA - Eier: Arnt Sand
Fikk 1. pr. i Oslo-området
 
¤¤¤¤¤
 
RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2010
1. PREMIER
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens INA - Eier: Rakel Aasen
Fikk 1. pr. i Telemark
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BIRK - Eier: Einar Andersen
Fikk 1. pr. i Follo & Østfold
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens HILDA - Eier: Stefan Westlund
Fikk 1. pr. i Bergslagen elghundklubb.
HILDA ble dermed SJ(L)CH

¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BALDER - Eier: Brede Grøterud
Fikk 1. pr. 1-dags Oslo-området
Fikk 1. pr. 1-dags Oslo-området
BALDER ble dermed NUCH
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens ARI - Eier: William Toverød
Fikk 1. pr. på 2-dags prøve i Oslo-området
ARI blir dermed NJ(L)CH
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens OSKAR - Eier: Oddvar Hiåsen
Fikk 1. pr. på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BROMLE - Eiere: Hege Selås og Jørn Fjell
Fikk 1. pr. i Aust-Agder
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens TANJA - Eier: Reidar Bøen
Fikk 1. pr. i Oslo-området
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BONZO - Eier: Gunleik Bondal
Fikk 1. pr. på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens TRULS - Eier: Steinar Jovall
Fikk 1. pr. på 2-dags på Kongsbergprøva og ble prøvevinner 
TRULS ble dermed NJ(L)CH
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BURRE - Eier: Håvard Kaasa
1. premie på 1-dags samlet Luksefjellprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens FEIOM - Eier: Leif Eidal
Fikk 1. premie på 1-dags i Oslo området
Fikk 1. pr. på 2-dags i Follo & Østfold
Og ble dermed NUCH NJ(L)CH

¤¤¤¤¤
 
RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2009
 1. PREMIER
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Skinnemoens BETTY - Eier: Knut Juvet
1. premie og vinner av Ringeriksprøva med 94,5 poeng
1. premie på 2-dags prøve i Vestfold
BETTY ble NJ(L)CH etter prøvene i 2009
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BRUM - Eier: Jonny Roen
1. premie og vinner av Vest Oppland 2-dags prøve med 167 poeng
1.premie på 1-dags prøve i Oslo området
BRUM ble NJ(L)CH etter prøvene i 2009
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BETTAN - Eier: Leif Eidal
1.premie på 1-dags i Hallingdal & Valdres
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens TRULS - Eier: Steinar Jovall
1. premie på 1-dags i Vestfold
1. premie på 1-dags i Follo & Østfold
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens FRØYA - Eier: Jan Grønseth
1. premie på 1-dags i Vestfold
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens UNO - Eier: Bjørn Flaglien
1.premie på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2008
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens ARRO - Eier: Gunnar Sandum
1. premie på 2-dags i Buskerud
1. premie på Ringeriksprøva
ARRO ble NJ(L)CH etter prøvene i 2008
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens SCOTT - Eier: Ole Tom Johnsrud
1. premie på 2-dags i Follo & Østfold
1. premie på 1-dags i Follo & Østfold
SCOTT ble NJ(L)CH etter prøvene i 2008
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BJØNN - Eier: Jørn Fjell
1. premie på 2-dags i Telemark
1. premie på 1-dags i Aust-Agder
BJØNN ble NUCH NJ(L)CH etter prøvene i 2008
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens EIDA - Eier: Leif Eidal
1. premie og vinner av 2-dags i Hallingdal & Valdres med 166 poeng
1. premie på 1-dags i Hedmark
1. premie i Hallingdal & Valdres
EIDA ble NUCH NJ(B)CH etter prøvene i 2008
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens ROY - Eier: Ove Lindqvist
1. premie på 1-dags i Västerbotten
ROY ble SUCH SJ(L)CH etter prøvene i 2008
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens DINO - Eier: Bjørn Morønning
1. premie på 1-dags i Østerdalen
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BOSS - Eier: Kjetil Skogstad
1. premie 1-dags i Nord-Trøndelag
 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens ARI - Eier: William Toverød
1. premie 1-dags i Follo & Østfold
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BETTY - Eier: Knut Juvet
1. premie på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens SNUPI - Eier: Torleif Eika
1. premie og vinner av Telemarksprøva 1-dags med 90 poeng
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens TANJA - Eier: Reidar Bøen
1. premie 1-dags i Oslo
 
¤¤¤¤¤
 
 
RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2007
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens SIRI - Eier: Kristian Amundrød
1. premie og vinner av 2-dags Buskerudprøva med 168,5 poeng
1. premie1-dags i Follo & Østfold
SIRI ble NUCH NJ(L)CH etter prøvene i 2007
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BONZO - Eier: Gunleik Bondal
1. premie 2-dags i Kongsberg
BONZO ble NJ(L)CH etter prøvene i 2007
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens FEIOM - Eier: Leif Eidal
1. premie 1-dags i Hallingdal & Valdres
1.premie 1-dags i Follo & Østfold
FEIOM ble NUCH etter prøvene i 2007
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens ROY - Eier: Ove Lindqvist
1. premie 1-dags i Västerbotten
1. premie 1-dags i Västerbotten
 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens HERO - Eier: Bernt Sanderød
1. premie 1-dags i Follo & Østfold 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens KAHN - Eier: Steinar Kvannefoss
1. premie 1-dags i Hallingdal & Valdres
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens KVIKK - Eier: Terje Roen
1. premie 1-dags i Vestoppland
1. premie 1-dags i Oslo
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens OSKAR - Eier: Oddvar Hiåsen
1. premie på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens HILDA - Eier: Stefan Westlund
1. premie 1-dags i Bergslagen 
1. premie 1-dags i Bergslagen 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens STORM - Eier: Arne Harald Skogly
1. premie på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens ARI - Eier: William Toverud
1. premie 1-dags i Follo & Østfold
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens SCOTT - Eier: Ole Tom Johnsrud
1. premie 1-dags i Follo & Østfold
 
¤¤¤¤¤
 
 Skinnemoens SAKO - Eier: Gunnar Stensby
1. premie på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens ARRO - Eier: Gunnar Sandum
1. premie på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BRUM - Eier: Jonny Roen
1. premie 1-dags i Oslo 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens BJØNN - Eier: Jørn Fjell
1. premie 1-dags i Aust-Agder
 
 ¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens EIDA - Eier: Leif Eidal
1. premie 1-dags i Hordaland
 
¤¤¤¤¤
 
RESULTATER FRA JAKTPRØVENE 2006
 1. PREMIER
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens TARA - Eier: Leif Eidal
1. premie og vinner av 2-dags i Buskerud med 178 poeng
TARA ble NJ(L)CH etter prøvene i 2006 
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens RANI - Eier: Vidar Nyhuus
1. premie på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens SAKO - Eier: Gunnar Stensby
1. premie på Ringeriksprøva
 
 ¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens SHERPA - Eier: Asbjørn Skaug
1. premie på Ringeriksprøva
 
¤¤¤¤¤
 
Skinnemoens SIRI - Eier: Kristian Amundrød
1. premie 1-dags i Telemark
 
¤¤¤¤¤
 
 
 
 

Skinnemoens Kennel - Telefon: 32 71 26 20 mobil: 97 51 40 58
e-post: leif-eid@online.no
WebMaster:  Julie Eidal