Skinnemoens Kennel


 

 
Meny
SISTE NYTT


SISTE
 Hera har fått valper
¤¤¤¤ 
 Nye championer
¤¤¤¤
Jaktprøver
 ¤¤¤¤
 
Championater
8. mars 2020
Championathunder fra Skinnemoens kennel
 
SJCH Skinnemoens AYA - 06619/99
(NJCH Viktor - NJCH Rali)
Eier: Kenneth Mannberg
SJCH Skinnemoens VICKI-07413/00
(NJCH Viktor - NJCH Rali) 
Eier:Kjell Ingvar Svensson
NJCH Skinnemoens TARA - 00204/03
(NJCH Viktor - NJCH Manta)  
Eier: Leif Eidal
 
NJCH Skinnemoens BONZO - 02948/04
(NUCH NJCH Bamse 1 - NJCH Manta
 
 
Eier: Gunleik Bondal
NUCH NJCH Skinnemoens FEIOM - 02950/04
(NUCH NJCH Bamse 1 - NJCH Manta)
 
 
Eier: Leif Eidal
SUCH SJCH Skinnemoens ROY - 02947/04
(NUCH NJCH Bamse 1 - NJCH Manta) 
Eier: Ove Lindquist
 
NUCH NJCH Skinnemoens SIRI - 04796/05    (NUCH NJCH Bamse 1 - NJCH  Skinnemoens Tara)
Eier: Kristian Amundrød
NJCH Skinnemoens SCOTT - 04795/05  (NUCH NJCH Bamse 1 - NJCH Skinnemoens Tara) 
Eier: Ole Tom Johnsrud
INT NUCH NJCH Skinnemoens EIDA - 05340/05 (NUCH NJCH Kvitskjærets Fant Von Fanterud - NJCH Manta)
 Eier: Leif Eidal
 
NJCH Skinnemoens BRUM - 05333/05 
(NUCH NJCH Kvitskjærets Fant Von Fanterud - NJCH Manta)
Eier: Jonny Roen
NJCH Skinnemoens ARRO - 08753/06
(NJCH Viktor av Lirebu -
NJCH Manta)
Eier: Gunnar Sandum
NUCH NJCH Skinnemoens BJØNN - 08747/06
(NJCH Varg - NJCH Skinnemoens Tara) 
 
Eier: Jørn Fjell
 
NJCH Skinnemoens BETTY - 08748/06   (NJCH Varg -
NJCH Skinnemoens Tara) 
Eier: Knut Juvet
NUCH Skinnemoens BOSS - 15134/07
(NUCH NJCH Elglosens Varg -
NJCH Skinnemoens Tara) 
Eier: Kjetil Skogstad
NUCH Skinnemoens DINO - 15139/07
(NUCH NJCH Elglosens Varg -
NJCH Skinnemoens Tara) 
Eier: Bjørn Morønning
 
INT N DKUCH SV-10 WW-10-11 NV-10 Skinnemoens BETTAN - 02305/08
(INT NUCH NJ(B)CH NJ(L)CH NORDV-06 NV-07  Fenris- NJ(L)CH Manta)
Eier: Leif Eidal
NJCH Skinnemoens ARI - 05337/05 (NUCH NJCH Kvitskjærets Fant von Fanterud - NJCH Manta)
Eier: William Toverød
NJCH Skinnemoens TRULS - 06469/08 (NJCH Varg -
NJCH
Skinnemoens Tara)
Eier: Steinar Jovall
 
NUCH NJCH Skinnemoens BALDER - 02303/08 (INT NUCH NJ(B)CH
NJ(L)CH
NORDV-06 NV-07  Fenris- NJ(L)CH Manta)
Eier: Brede Grøterud
SJCH Skinnemoens HILDA - 04801/05 (NUCH NJCH Bamse 1 -
NJCH Skinnemoens Tara)
Eier: Stefan Westlund
NJCH Skinnemoens Bromle - 02302/08 (INT NUCH NJ(B)CH
NJ(L)CHNORDV-06 NV-07  Fenris - NJ(L)CH Manta)
Eier:Jørn Fjell og Hege Selås
 
INT NUCH Skinnemoens KATLA - NO37638/10 (NUCH NJ(B)CH Zoro - NJ(L)CH Skinnemoens Tara)
Eier: Leif Eidal
 
INT NUCH NJ(L)CHSkinnemoens NORA - NO53443/10 (NUCH NJ(L)CH Ekko - INT UCH N UCH NJ(B)CH Skinnemoens Eida)
Eier: Leif Eidal
NJ(L)CH SERENA - NO41376/09 (NUCH NJ(L)CH Skinnemoens Feiom - NJ(L)CH Bria)
Eiere: Martin Bjerkerud/Leif Eidal
 
NJ(L)CH Skinnemoens BURRE - 08745/06 (NJ(L)CH Varg -
NJ(L)CH Skinnemoens Tara)
Eier: Håvard Kaasa
INT N DK UCH NORDV-12 Skinnemoens TINA - 06470/08 (NJ(L)CH Varg -
NJ(L)CH Skinnemoens Tara)
Eier: Kristian Hestvåg
NJ(L)CH Skinnemoens STORM - NO37115/11 (N SE UCH N SE J(L)CH Nordmolias Leo - INT N DKUCH SV-10 WW-10-11 NV-10 Skinnemoens Bettan)
Eiere: Gjermund og Nora Bønøgård    
 
NJ(B)CH Skinnemoens Mira - NO36080/10
(INT NUCH NJ(B)CH NJ(L)CH NORDV-06 NV-07 Fenris -INT NUCH NJ(B)CH Skinnemoens Eida)
Eier: Arnt Sand
NJ(L)CH Skinnemoens Verona - NO43575/09
(NJ(L)CH Grom av Jeskefjell -
NJ(L)CH Skinnemoens Tara)
Eier: Sigbjørn Rua
NJ(L)CH Skinnemoens Toya - NO43573/09
(NJ(L)CH Grom av Jeskefjell -
NJ(L)CH Skinnemoens Tara)
Eier: Roger Reinslo
 
 
INT DK N SE UCH N SE J(L)CH  Skinnemoens Mezzo NO52356/11
(NUCH NJ(L)CH Vamyras I-Birk -
INT NUCH NJ(B)CH Skinnemoens Eida)
Eier: Per Green
INT DK N SE UCH N SE J(L)CH Skinnemoens Nala NO52360/11
(NUCH NJ(L)CH Vamyras
I-Birk -
INT NUCH NJ(B)CH 
Skinnemoens Eida)
Eier: Leif Eidal
 
 

 

INT NUCH Skinnemoens Bianca NO36534/13 (NUCH NJ(L)CH Sasso - INT NUCH Skinnemoens Katla)
Eier: Steinar Oraug  
NJ(B)CH Skinnemoens Mia NO52361/11
(NUCH NJ(L)CH Vamyras
I-Birk -
INT NUCH NJ(B)CH 
Skinnemoens Eida)
Eier: Kolbjørn Thun
NJ(L)CH Skinnemoen Jack NO58340/12 (NUCH NJ(L)CH Vamyras Izack - INT N DK UCH SV-10 WW-10/11 NV-10 Skinnemoens Bettan)
Eier: Knut Lindseth
 
SEUCH SEJ(B)CH Skinnemoens Aska NO31813/14 (NUCH NJ(L)CH Vamyras M-D Lukas -  INT N DK UCH SV-10 WW-10/11 NV-10 Skinnemoens Bettan)
Eier: Bjørn Ahlstedt
SEJ(L)CH SEUCH Skinnemoens Zack NO35980/14 (INT DK NUCH NJ(L)CH SUCH SJ(L)CH Skinnemoens Mezzo - INT NUCH Skinnemoens Katla)
Eier: Tore Bergstrøm 
 
 
 
SJ(L)CH S N UCH Skinnemoens Sarek NO35979/14(INT DK NUCH NJ(L)CH SUCH SJ(L)CH Skinnemoens Mezzo - INT NUCH Skinnemoens Katla)
Eier: Sverre og Roger Lileng
NJ(L)CH Skinnemoens Miki NO36530/13 (NUCH NJ(L)CH Sasso - INT NUCH Skinnemoens Katla)
Eier: Arne Vidar Sommerstad 
N SE (B)CH N SE DK NORD UCH  Skinnemoens Hera NO37292/15 (NORD UCH NORD J(L)CH Vamyras M-D Lukas - INT N UCH NJ(L)CH Skinnemoens Nora)
Eier: Leif Eidal 
 
 
 
 
NJ(B)CH Skinnemoens Etna NO36533/13 (NUCH NJ(L)CH Sasso - INT NUCH Skinnemoens Katla)
Eier: Ole Erik Engset 
NJ(B)CH Skinnemoens Tira NO42882/16 (N SE J(L)CH N SE UCH Scott - CIB N DK UCH NJ(L)CH Skinnemoens Nala)
Eier: Leif Eidal 
 
   
NJ(L)CH Skinnemoens Snus NO43437/17 (NJ(L)CH Buster - NJ(L)CH Serena)
Eier: Aslak Gilde 
N SE J(B)CH N VCH NORDJV-18 Skinnemoens Diana (C.I.B. N DK SE UCH SE FI J(L)CH Resteröds Lassematti - C.I.B. N UCH  N J(L)CH Skinnemoens Nora)
Eier: Håkon I.Fjeset                                                                    
NJ(L)CH NJ(B)CH NUCH Skinnemoens Vega NO31433/17 (N SE UCH N SE J(L)CH Lekåsens Bonso - C.I.B. NORD UCH N SE J(L)CH Skinnemoens Nala
Eier: Leif Eidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 

Skinnemoens Kennel - Telefon: 32 71 26 20 mobil: 97 51 40 58
e-post: leif-eid@online.no
WebMaster:  Julie Eidal